Molekularna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

Porównawcza hybrydyzacja genomowa do mikromacierzy w badaniach diagnostycznych

Email Drukuj

CGH do mikromacierzy (aCGH, array Comparative Genomic Hybridization, porównawcza hybrydyzacja genomowa do mikromacierzy) to metoda cytogenetyki molekularnej, która jest nowocześniejszą i niewątpliwie lepszą wersją starszej metody CGH wprowadzonej do badań naukowych i diagnostyki genetycznej przez Kalionniemi i wsp. w 1992 roku.

 

Więcej…
 

FISH – fluorescencyjna hybrydyzacja in situ

Email Drukuj

FISH (Fluorescent in situ hybridization) – fluorescencyjna hybrydyzacja in situ to jedna ze starszych metod cytogenetyki molekularnej, opracowana we wczesnych latach 80’. Początkowo wykorzystywano w niej znaczniki radioaktywne, które dość szybko zastąpiono w pełni bezpiecznymi barwnikami fluorescencyjnymi. Metoda FISH oparta jest na hybrydyzacji kwasów nukleinowych: matrycy, czyli DNA pacjenta w postaci chromosomów metafazalnych (czasem na jadrach interfazowych z bloczków parafinowych lub rozmazach,etc.) oraz fluorescencyjnie znakowanej sondy, także DNA, komplementarnym do badanego regionu. Hybrydyzacja przebiega na szkiełku mikroskopowym, czyli in situ (w miejscu).

Więcej…
 

Opracowanie warunków PCR

Email Drukuj

Podstawową reakcją wykorzystywaną w biologii  molekularnej jest reakcja łańcuchowa polimerazy (z ang. PCR). Służy ona do selektywnego powielania materiału genetycznego. Składa się z szeregu cykli temperaturowych dostosowanych do konkretnie optymalizowanej metody. Niniejsze opracowanie podaje podstawowe informacje niezbędne do zaprojektowania i optymalizacji własnej reakcji PCR.

Więcej…
 

Zastosowanie Taq polimerazy w biologii molekularnej.

Email Drukuj

Polimeraza DNA jest enzymem, który katalizuje syntezę DNA. Substratem reakcji są wolne nukleotydy (w reakcji PCR: trifosforany dezoksyrybonukleozydów - dNTPs) oraz matrycowa, jednoniciowa cząsteczka DNA. Synteza prowadzona jest od 5’ do 3’ końca. Warunkiem zapoczątkowania reakcji jest przyłączenie do matrycowego DNA sekwencji starterowych (krótkich odcinków jednoniciowego DNA).

 

Więcej…
 

Izolacja DNA z krwi obwodowej

Email Drukuj

Procedura izolacji DNA z krwi obwodowej (pobranej na EDTA, heparynę lub cytrynian) metodą fenolową.

 

Więcej…
 


Strona 1 z 2

Wyszukaj w Google

stat

Szukaj w NCBI:


Sponsorzy

Reklama

Sprzęt

Reklama