Molekularna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Szybka izolacja DNA genomowego

Email Drukuj

 

Szybka izolacja DNA genomowego z krwi.

 

BUFORY:

1. Bufor lizujący

0.32M sacharoza

10mM Tris-HCl (pH 7.5)

5mM MgCl2

1% Triton X-100

2. PCR bufor

50mM KCl

10mM Tris-HCl (pH 8.3)

2.5mM MgCl2

0.1 mg/ml żelatyny

0.45% Nonident P-40

0.45% Tween 20

 

PROCEDURA:

1. Do 100ul krwi pobranej na EDTA dodać 200ul buforu lizującego. Dokładnie i energicznie wymieszać (VORTEX).

2. Wirować 1 min 16000g.

3. Zlać supernatant. Osad ponownie przemyć 200ul buforu lizującego. Powtarzać kroki 1-2 aż do pozbycia się czerwonego koloru pochodzącego od hemoglibiny.

4. Po ostatnim płukaniu zlać supernetant a osad rozpuścić w 100ul buforu PCR do którego dodać proteinazy K do stężenia końcowego 60ug/ml. Inkubować 60 minut w 55oC (w niektórych przypadkach wymagana jest inkubacja całonocna).

5. Ogrzać próbkę do 97oC przez 10 minut w celu deaktywacji polimerazy K.

6. Próbka gotowa do PCR. Dodać 1-5 ul próbki na 25ul mieszaniny reakcyjnej.

 

Pobrane z www.protocol-online.org

 

stat


Sprzęt

Reklama