Molekularna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wprowadzenie

Email Drukuj

Polega ona na trawieniu produktu PCR odpowiednim enzymem restrykcyjnym. Enzymy z grupy restryktaz katalizują reakcję trawienia wewnątrz cząsteczki DNA w obrębie określonej, rozpoznawanej sekwencji. Miejsca rozpoznawane przez enzym restrykcyjny są to krótkie (4-8) sekwencje palindromowe. Trawienie odbywa się albo w obrębie tej sekwencji albo w jej sąsiedztwie. Trawienie produktu PCR enzymem restrykcyjnym powoduje powstanie dwóch krótszych fragmentów DNA. Identyfikację produktów trawienia można przeprowadzić rozdzielając je elektroforetycznie na żelu agarozowym. Warunkiem jest aby fragmenty po trawieniu różniły się wielkością o jakieś 20-25 par zasad (granica rozdzielczości żeli agarozowych). Główną zaletą tej metody jest stosunkowo niski koszt oraz prosty sposób optymalizacji warunków. Stosując ją należy jednak pamiętać o ograniczeniach płynących z trawienia restryktazami: duża podatność na warunki zewnętrzne oraz występowaniu u niektórych enzymów tzw. „star activity”. Efekt ten występuje gdy enzymy zostały dodane do próbki w dużym nadmiarze oraz przy przedłużającym się czasie trawienia. Skutkuje on niespecyficznym cięciem matrycowego DNA.

 

Technika PCR-RFLP jest obecnie często stosowana do wykrywania monogenowych predyspozycji/chorób genetycznych.

 

stat


Sprzęt

Reklama