Molekularna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wprowadzenie do RealTimePCR

Wprowadzenie

Email Drukuj

PCR w czasie rzeczywistym (ang. realtimePCR) jest techniką umożliwiającą podglądanie przebiegu reakcji podczas jej trwania.  Podczas reakcji powstają produkty znakowane barwnikami fluoroscencyjnymi. Detekcja poziomu fluorescencji pozwala na określenie przyrostu stężenia produktów reakcji w poszczególnych cyklach. Dostępnych jest wiele metod znakowania produktów.

 

Więcej…
 

RealtimePCR z barwnikami interkalującymi z DNA.

Email Drukuj

Najprostszą i najtańszą metodą identyfikacji produktów PCR w czasie rzeczywistym jest użycie brawników interkalujących. Charakteryzują się one tym, że niespecyficznie wiążąc DNA, wzbudzone emitują światło o określonej długości fali. Wzbudzanie polega na oświetleniu próbki światłem w zakresie UV.

 

Więcej…
 

RealTime PCR z sondami hybrydyzacyjnymi

Email Drukuj

Identyfikacja produktów PCR w czasie rzeczywistym przy użyciu sond hybrydyzacyjnych zapewnia wysoką specyficzność przy stosunkowo wysokich kosztach prowadzenia reakcji. Typowym przykładem tej techniki jest zastosowanie sond typu TaqMan.

 

Więcej…
 


stat


Sprzęt

Reklama