Wprowadzenie

Administrator
Drukuj

Początki genetyki jako nauki sięgają XIX wieku. Od tego czasu nastąpiło szereg odrkryć naukkowych, które zapisały się w historii tej dziedziny. Jednak tak na prawdę tylko trzy wydarzenia zasługują na miano kroków milowych genetyki. Pierwszym z nich jest odkrycie w 1866 roku przez Grzegorza Mendla trzech praw. Wtedy właśnie po raz pierwszy do nauki zostały włączone metody statystyczne. Jednocześnie jest to pierwsze sformułowanie podstawowych praw dziedziczenia. Kolejne wydarzenie miało miejsce ponad 100 lat później. W 1953 roku F. Crick, J.Watson, M.Wilikins oraz R.Franklin opracowują i publikują strukturę DNA. Od tej daty można mówić o nowoczesnej biologii molekularnej. Ostatnim wielkim wydarzeniem był rok 1987 w którym K. Mullis opisał łańcuchową reakcję polimerazy (ang. PCR). Reakcja ta stala się podstawowym elementem wszystkich urzywanych współcześnie technik diagnostyki molekularnej.

W ostatnich latach poznanie pełnej sekwencji genomu człowieka znacznie usprawniło pracę biologów molekularnych. Dzięki tym wszystkim odkryciom możemy poznawać informację zapisaną w naszych genach i odpowiednio do niej postępować.